Tankovna U Učíků

Otevírací doba: 18-20
Rozvoz: ne
Bližší informace na Facebooku: https://www.facebook.com/tankovnauuciku/